Het niveau van een applicatie ontwikkelaar

Loket MBO ICT » Blog » ICT » Het niveau van een applicatie ontwikkelaar

Vaak bereiken ons vragen over het niveau van een Applicatie ontwikkelaar op mbo-niveau.

Tijdens bezoeken aan ROC’s of via binnenkomende reacties per telefoon en e-mail rijzen veel vragen m.b.t. het beoogde eindniveau van een Applicatie ontwikkelaar (op mbo-niveau).

“De vraag naar Applicatie Ontwikkerlaars is enorm, met vooral taken rondom websiteontwikkeling en ook app-ontwikkeling voor mobile devices.

Als het gaat om websiteontwikkeling dan komen ze vaak in aanraking met de vele bekende/bestaande CMSsen zoals: Joomla, Drupal, WordPress, Typo3, Magento enz. Dit zijn prima platformen en bieden vaak prima oplossingen voor de klant, echter wanneer het alleen beperkt blijft tot het (standaard) installeren van zo’n platform met wat kleine aanpassingen vaak in de vormgeving, dan is dit te licht voor de opleiding applicatieontwikkeling. Dit is een taak die iedere ICT-er (en zelfs niet ICT-er) uit zou kunnen voeren.

MBO ICT Applicatie ontwikkelaar
Applicatie ontwikkelaar aan het werk

Wanneer is het ontwikkeling?

Wanneer de scripts zodanig aangepast dienen te worden dat er nieuwe functies ontstaan, iets nieuws ontwikkeld wordt. Vanzelfsprekend kun je als ontwikkelaar gebruik maken van al bestaande scripts en modules, maar het eenvoudig kopiëren en plakken van de scripts in een website is te eenvoudig voor Applicatie Ontwikkelaar niveau 4 (hoort ook bij zijn werkzaamheden, maar is niet voldoende)

Voorbeelden

Websites worden steeds vaker voorzien van een Shop/winkelmodule. Die componenten of modules zijn in veelvoud te vinden, maar bijna nooit passen ze perfect bij de eisen en wensen van de klant. Vaak moet er het e.e.a. aangepast worden en dat vraagt veel kennis van de gebruikte code of taal en kan heel complex zijn. Als de AO-er uiteindelijk als opdracht een nieuwe module ontwikkelt, heeft hij een prima passende opdracht.

Ander voorbeeld

Veel websites zijn niet responsive, zodat ze op mobile devices slecht leesbaar zijn. Opdrachtgevers hebben dan een keuze: of we maken de website responsive (waarbij vele aanpassingen aan de template en codering nodig zijn), of er wordt een aparte app ontwikkeld, specifiek voor het gebruik op mobile devices zoals tablets en smartphones. In beide gevallen mooie uitdagingen voor onze Applicatie Ontwikkelaar op niveau 4.

Zoals bekend is ‘onze’ Applicatie ontwikkelaar geen designer. Echter zullen ze toch enige kennis daarvan moeten hebben. HTML5 (de nieuwe standaard) laat al zien dat die twee werelden steeds nauwer aan elkaar verbonden zijn. HTML5 is een combinatie van Javascript (JS) en CSS3. CSS3 is dan ook (m.i.) het minimale wat wel tijdens de opleiding aan bod zou moeten komen.”