ISM/ITIL voor MBO-docenten

Loket MBO ICT » Blog » Opleiding » ISM/ITIL voor MBO-docenten

ISM/ITIL voor mbo-docenten. Twee methodieken voor ICT-beheer onder de loep genomen.

ISM als methodiek toegelicht

Veel ROC’s gebruiken ITIL als de basis voor hun onderwijs in ICT-beheer. ITIL is veel gevraagd in het bedrijfsleven en het onderwijs dient daar op aan te sluiten. Frameworks zoals ITIL, ASL, BiSL, COBIT en MOF, bevatten zeer nuttige praktijken voor ICT-beheervraagstukken. De invoering van die frameworks heeft de afgelopen 20 jaar echter verbazend weinig rendement opgeleverd.

Belangrijkste reden: het zijn geen implementatiemethodes. Je hebt dus nog iets anders nodig dan de boeken met de best practices. Bovendien is ITIL v3 stukken complexer geworden dan v2, waardoor het buiten de reikwijdte van de mbo-leerlingen dreigt te vallen. Daarom wordt de ISM-Methode in de praktijk steeds meer gebruikt. Jan van Bon licht tijdens de Masterclass ISM/ITIL deze methodiek toe.

mbo ict studenten

De ISM-Methode in de praktijk

Tientallen Nederlandse organisaties brengen de ISM-methode met veel succes in de praktijk. Een van die bedrijven is Transavia. De groei lijkt onstuitbaar. Dat betekent dat leerlingen steeds meer geconfronteerd zullen worden met organisaties die ISM hanteren. Anders Kok zal vanuit Transavia toelichten wat de overwegingen zijn geweest om binnen hun organisatie over te stappen op ISM.

ITIL v3

ITIL is een gewaardeerde methode voor de inrichting van het ICT-beheer binnen vele organisaties. In de laatste versie is ITIL een stap verder gegaan door o.a. continue verbetering van dienstverlening en ondersteunende beheeractiviteiten op te nemen. Hiermee is ook een nauwe relatie met ISO-kwaliteitsstandaarden geborgd. Wel zijn er steeds meer kritische geluiden als het gaat om de nieuwste versie ervan. Is dat nog wel bruikbaar op mbo-niveau? Een deel van het antwoord is dat ITIL nu ook het dagelijkse beheer van IT-dienstverlening en de technische infrastructuur heeft ondergebracht in de kernactiviteiten. Maarten Bordewijk licht de verschillen tussen versie 2 en 3 van ITIL toe en gaat in op de toepasbaarheid ervan binnen het bedrijfsleven en de relevantie ervan voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Aanmelden voor de masterclass is gratis. Als u echter na aanmelding niet komt opdagen brengen wij €50 in rekening.