Leerbedrijf worden

Loket MBO ICT » MBO ICT » Leerbedrijf worden

Als u een mbo-stagiair voor uw bedrijf zoekt, dan moet u erkend zijn als ICT-leerbedrijf door een kenniscentrum voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Gaat het om industriële automatisering, elektrotechniek of domotica/building automation? Dan is uw bedrijf bij Kenteq aan het juiste adres. Deze leerbedrijven hebben primaire ICT-activiteiten of technische afdelingen voor productieautomatisering. Ze richten zich op aanleg en onderhoud van vaste en mobiele datanetwerken (als kernactiviteit), onderhoud van medische apparatuur, huisautomatisering of ontwikkeling en onderhoud van software voor embedded systems.

Erkend worden door Kenteq

Kantoorautomatisering is het terrein van ECABO. Dit betreft doorgaans leerbedrijven met een ICT-afdeling die zorgdraagt voor beheer en onderhoud van het netwerk, hard- en software. Het kan ook gaan om computerwinkels, dienstverleners voor onderhoud en beheer van informatiesystemen en netwerken, en ontwikkelaars van administratieve software.

Erkend worden door ECABO

Bij sommige bedrijven kan zowel een ECABO- als een Kenteq-erkenning worden afgegeven: voor de ICT-afdeling respectievelijk voor de technische dienst die zich bezighoudt met productieautomatisering. Denk bijvoorbeeld aan grote bedrijven in de chemie en aan ziekenhuizen. Het is echter gemakkelijker – en legaal – om dan te kiezen voor één van de twee kenniscentra als ICT-stagepartner, zeker als u ook andere stages met dat kenniscentrum regelt.

Stages in verschillende soorten

De ene stage is de andere niet: er zijn beroepsoriënterende stages, opleidende stages of afstudeerstages.

Stages, beroepspraktijkvorming
Het belangrijkste onderdeel van elke opleiding is de ‘beroepspraktijkvorming’ (BPV) bij een of meer leerbedrijven. De BPV kan de vorm hebben van een kortere of langere stage, maar ook van ‘werkend leren’.

BBL
In het laatste geval is de leerling als werknemer in dienst bij het bedrijf; hij gaat dan bijvoorbeeld één dag per week naar school en voert naast het werk ook studieopdrachten uit. We spreken dan van de ‘beroepsbegeleidende leerweg’ (BBL).

BOL
De leerlingen met één of meer gewone stages volgen de ‘beroepsopleidende leerweg’ (BOL). Bijna alle mbo-opleidingen hebben BBL- én BOL-varianten.

Beroepsgericht onderwijs
De BPV wordt nog belangrijker door de overgang naar ‘beroepsgericht beroepsonderwijs’, want realistische werksituaties staan daarin centraal.

Wordt leerbedrijf

Wordt leerbedrijf! Lees hoe u erkend wordt, én hoe wij u kunnen helpen om het beste uit uw stagiairs te halen.

De beste proeftijd is een stage: u haalt een jonge mbo’er in huis, die graag van u wil leren wat er van een goede ICT’er verwacht wordt. Wij helpen u met advies en trainingen om de stage tot een succes te maken voor beide partijen.