Tekort aan ICT-ers raakt vooral softwaresector

Loket MBO ICT » Blog » ICT » Tekort aan ICT-ers raakt vooral softwaresector

De ict-sector verwacht de komende jaren een blijvend groeiende vraag naar ict-professionals. Ook bij geen of geringe groei van de economie zal dat het geval zijn. Met name softwarebedrijven zullen de komende jaren tegen onvervulbare vacatures aanlopen. Dit blijkt uit de jaarlijkse ICT-Marktmonitor van branchevereniging Nederland ICT. Hoewel de Nederlandse ict-bestedingen in 2012 licht daalden (0,6 procent) en deze naar verwachting in 2013 gelijk zullen blijven, groeit de softwaresector (2,5 procent) en in het bijzonder het segment applicatiesoftware (4,0 procent) stevig door.

Nederland ICT voorspelt een tekort van ruim 6800 ict’ers in 2017. Als de economie aantrekt, kan dit tekort zelfs oplopen tot twaalfduikzend ict’ers. Het groeiende belang van ict-oplossingen zal de arbeidsmarkt in de sector verder onder druk zetten. Ook nu al is er een moeilijk vervulbare vraag naar gespecialiseerde programmeurs en ontwikkelaars van software. Dit terwijl de vraag naar bèta-afgestudeerden stijgt.

groep ICT-ers

Rem op innovatiekracht

In de afgelopen jaren is er een licht groeiende instroom waar te nemen in het ict-onderwijs. Dit is echter onvoldoende om de voorspelde tekorten op te lossen. Deze tekorten dreigen een rem te zetten op de innovatiekracht van Nederland. Dit terwijl er bijvoorbeeld in de zorgsector een groeiende behoefte is aan slimme ict-oplossingen om het verwachte tekort aan zorgpersoneel op te vangen.

‘Nederland kan alleen profiteren van ict als we voldoende goed gekwalificeerde mensen hebben’, zegt voorzitter van Nederland ICT Harry van Dorenmalen. ‘Nederland ICT is daarom blij met de focus op technologie in het techniekpact, waarin regering, werkgevers en werknemers afspraken maken over de aanpak van het dreigende tekort aan technici.’

(c) en lees meer op Computable.nl

Noot van de redactie: Dit bevestigt het beeld dat vooral de opleiding tot Applicatie ontwikkelaar goede arbeidsmarktperspectieven heeft en houdt. Zie ook “Perspectief op leren en werken in de ICT & Media”.